Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej, funkcjonującej pod adresem url: hggroup.pl (zwanej dalej „Serwisem”)
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: HOME & GARDEN INŻ.FABIAN BYLICKI, JELENIA 18 LOK. 27, WROCŁAW, DOLNOŚLĄSKIE
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@hggroup.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • obsługa, utrzymanie, ulepszanie serwisu
  • wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach
  • marketing własnych produktów i usług poprzez prezentację oferty lub informacji
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
  • bieżącego kontaktu z Użytkownikiem,
  • związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
  • certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane Użytkowników,
  • szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: zenbox.pl
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • instytucji lub firm uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • firmy zapewniające bieżącą obsługę prawną,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami prawa (np. o prowadzeniu rachunkowości), , okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora –  przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich Danych Osobowych,
  • sprostowania swoich Danych Osobowych,
  • żądania usunięcia swoich Danych Osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
  • przenoszenia swoich Danych Osobowych do innego administratora (chyba, że podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora),

z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa.), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda – do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.
7. Dodatkowe informacje
 1. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące statystyki odwiedzin serwisu, korzystając z usługi Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Serwis przetwarza również dane przekazywane podczas komunikacji elektronicznej: numery IP przypisane do komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, związku z odwiedzaniem witryn internetowych w domenie HG Group dane te są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych HG Group.
 3. Na stronie internetowej umieszone są przekierowania do serwisów społecznościowych. HG Group nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez użytkowników do serwisów społecznościowych.
 4. Serwis może zawierać linki do strony internetowych innych podmiotów. HG Group nie odpowiada za polityki ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie.
8. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostosowanie Serwisu do potrzeb korzystania z niego przez Użytkownika,
  • prowadzenie statystyk odwiedzin strony,
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Dodatkowe informacje”;
 5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies 
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

  • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikom na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
  • określania ustawień dla różnych typów plików cookies;
  • blokowania lub usuwania cookies.
 1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: